O nama

design by M. Pješčić

Udruga je osnovana 12. prosinca 2009. godine, na inicijativu Mirele Alikalfić-Terzić i Davorke Jurčević-Čerkez, nakon što smo, ponukane stečenim iskustvom bavljenja prevođenjem, uočile potrebu za okupljanjem ljudi koji se profesionalno bave jezikom u raznim oblicima. Osnovni su ciljevi izvedeni iz početne ideje o potrebi zaštite profesionalnog dostojanstva od nejasnih i neutvrđenih tržišnih načela kroz formiranje jedinstvenoga cjenika, artikuliranje jasnih i visokih kriterija kvalitete strukovne ponude kroz usavršavanje, neprekidno usvajanje znanja o jeziku koji, osim temeljne funkcije komunikacijskog instrumenta, predstavlja nepresušni trezor kulturološkog i svakog drugog humanističkog znanja. (vidi Statut).

U okviru svoga rada, Udruga planira surađivati sa srodnim organizacijama, osmišljavati stručne skupove različitih kategorija, ponuditi usavršavanje svojim članovima, te pokušati formulirati sva pitanja važna za opstojnost struke.

Udruga trenutno broji 30 članova.

S obzirom da se jezik na našim prostorima uglavnom izrabljuje za „dnevne“ političke svrhe, često do neprepoznatljivosti i bez istinske brige za nj, pokušat ćemo kroz naše stranice pokazati spremnost i ozbiljnost u njegovanju sva tri službena jezika koji su kao takvi vrjednovani u Federaciji (bosanski, hrvatski i srpski), kao i svih drugih jezika kojima ćemo se imati prigode baviti i kojima se služimo.

Aktivnosti:

Od aktivnosti koje smo skupa implementirali izdvojit ćemo one najvažnije: organizacija obuke iz korištenja CAT alata (TRADOS) za članove, priprema projekata iz domena kulture i obrazovanja, saradnja sa Udruženjem prevodilaca u BiH i Fondacijom “Publika” na projektu TransLab – Laboratorij književnog prevođenja.