Biblioteka

Vladimir Pavlović, sudski, književni i konferencijski prevodilac, lektor na filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i na Filološko-umetničkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, u penziji. Profesorat na Francuskoj Alijansi u Parizu, free-lance simultani prevodilac na Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju u Hagu, osnivač i suvlasnik prevodilačke škole MULTILINGUA u Beogradu. Dobitnik brojnih nagrada i priznanja, te ordena Legije časti. Objavio mnoštvo prevoda književnih djela, naučnih radova i stručnih tekstova.

Autor knjige O prevodilaštvu i prevodiocima, pozorišnog komada Šetnja, polemičkih tekstova iz oblasti unutrašnje i spoljne politike, kao i kratkih proznih formi.

Ljubaznošću g. Pavlovića knjigu O prevodilaštvu i prevodiocima možete preuzeti ovdje: O prevođenju i prevodiocima, Vladimir Pavlović

Kao i njegov naučni rad na temu književnog prevođenja: Kulturna i civilizacijska misija književnog prevodioca danas, V. Pavlović

 

 
Zbirka priča “Novosti o čovjeku” (Quelques nouvelles de l'homme) francuskog autora Erica Fayea, objavljena je u aprilu 2021. u izdanju Fondacije Publika u okviru projekta TransLab Sarajevo, u kojem od 2020. godine učestvuje i Glosar.  Rukopis je prevelo jedanaest prevoditeljica, a pored samostalnog rada prevodi su bili i predmetom zajedničkog rada na radionicama. Prije nego što će se pojaviti u ovom obliku, TransLabovi književni prevodi objavljivani su na stranicama Oslobođenja, sedmičnog dodatka za kulturu, umjetnost i nauku KUN.
 
Fondacija Publika ljubazno nam ustupa ovu knjigu u čijim zanimljivim kratkim pričama ćete sigurno uživati: Eric Faye: Novosti o čovjeku