Kontakti

Udruženje sudskih tumača, prevodilaca i lingvista GLOSAR Mostar

Udruga sudskih tumača, prevoditelja i lingvista GLOSAR Mostar

Association of Court Interpreters, Translators and Linguists GLOSAR Mostar

—————–

Adresa: Tralja Tvrtka br. 6, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina

E-mail: info@glosar.ba; glosar.mostar@gmail.com

Tel: 00387 61 522 454 (Mirela Alikalfić-Terzić, predsjednica)