G l o s a r (od grč. glōssa, glōtta – jezik, govor) – tumač nejasnih riječi, rječnik (Rječnik stranih riječi, Bratoljub Klaić)

Vjerojatno vam se dogodilo da ste pročitali knjigu koja vas je oduševila, ili bilo koji tekst nad čijim ste rečenicama zastali, a da se nikada niste zapitali tko je posredovao u razumijevanju onoga što bi vam zauvijek ostala nepoznanica, iz jednostavnog razloga što jezik izvornika ne poznajete. Primijetite li kad ime prevoditelja, lektora ili korektora teksta diskretno navedeno obično u obliku uzgrednog i sporednog podatka negdje na (doslovnoj i simboličnoj) margini? Znate li kakvu naobrazbu treba posjedovati sudski tumač kako bi vjerno i dosljedno uspio prenijeti pravnu terminologiju jednoga jezika u drugi, a koja najčešće nije kompatibilna? U tom komunikacijskom kanalu između vas i vaše potrebe za sporazumijevanjem i razumijevanjem nepoznatih znakova dostavljenih s druge strane stoje, dakle, sudski tumači, prevoditelji, lingvisti, najčešće u ulozi anonimnih posrednika i tumača skrivenih iza predstavljenog vam značenja riječi pretvorenog u vama razumljiv jezik.

Lingvistika – …danas se smatra naukom koja ne samo da konstatira jezične pojave nego i objašnjuje i tumači razvoj sadašnjeg stanja jezika iz prijašnjeg, ona proučava ne samo pojedini jezik ili pojedinu skupinu jezika, nego jezik kao pojavu uopće; (Rječnik stranih riječi, Bratoljub Klaić)